Dokumentazioa

Edozein irakurgairi heldu aurretik komeniko litzateke software askearen inguruan askotan aipatzen diren oinarrizko kontzeptuak ondo ulertzea. Zalantzak argitzeko leku egokia da hau.

Egile eskubideak, lizentziak, legearen interpretazioa... nahaste handia dago honen guztiaren inguruan. Azalpen sinpleak kontzeptu astunentzat, horixe aurkituko duzu hemen.

Software askearen erabilera jarrera kontua da neurri batean, jakina, naturarekiko errespetua edota etorkinen integrazioa diren bezalaxe. Zergatik ez ditugu orduan maila berean kontsideratzen?

Agerikoa da migrazioaren ondorioz ikastolak diru kopuru esanguratsu bat aurreztu duela. Honek duen garrantziaz gain, badira aintzat hartu beharreko beste argudio batzuk ere.

Software askea "konplikatua" dela askotan entzun dugu. Bada garaia software honek sarearen mantenua eramaten duten dinamizatzaile eta teknikarientzat aurkezten dituen abantailak aipatzea

Eskolak konpromiso soziala duela ezin du inork ukatu. Konpromiso hori, ordea, beti ahoan darabilgun arren, gutxitan gauzatzen da zerbait konkretuan. Bada garaia ekintzetara pasatzeko